Usługi

Świadczymy specjalistyczne usługi dedykowane dla branży recyklingu

  • doradztwo techniczne
  • projektowanie maszyn i urządzeń oraz całych linii technologicznych
  • projektowanie rozdzielni elektrycznych i systemów sterowania
  • montaż maszyn i urządzeń u klienta
  • wyważania dynamicznego urządzeń szybkoobrotowych